15º
TRUCA´NS ESCRIU-NOS
Visita virtual
Visita virtual
Viu l´experiència INFINITUM i tots els seus serveis amb la nostra app. Descarregar
Política de privacitat
RESPONSABLE

D’acord amb el que estableixen el Reglament general (UE) 2016/679 de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que ens heu facilitat a través dels formularis , així com la vostra adreça de correu electrònic, s’han inclòs en un tractament titularitat de MEDITERRÁNEA BEACH & GOLF COMMUNITY, S.A.U. [d’ara endavant, INFINITUM], amb domicili social al carrer HIPÓLITO LÁZARO, S/N, 43481 LA PINEDA (VILA-SECA), amb NIF A58612904, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, volum 2030, foli 106, full T-13239, inscripció 1a; és l’encarregada de l’explotació, la gestió i el funcionament del portal web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi per tractar-les. Les vostres dades poden ser objecte de l’elaboració de perfils, per tal d’aplicar un pla de fidelització d’acord amb la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. En qualsevol moment us podeu oposar a aquest tipus de comunicacions enviant un correu electrònic a l’adreça info@lumine.com i indicant a l’assumpte Baixa de la llista de distribució.

De la mateixa manera, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI o un document acreditatiu equivalent a l’adreça electrònica següent: dpo@criteria.com, indicant a l’assumpte Protecció de dades.


POLÍTICA

INFINITUM està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant aquesta política de privacitat, s’informa als usuaris d’infinitum.com del tractament i els usos a què se sotmeten les dades personals que es recullen al web mitjançant la informació addicional, amb l’objectiu que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.


MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s’informa que INFINITUM ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.


DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals pot exercir els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A. El dret d’accés, que es pot exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

INFINITUM ha de notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si és en sentit afirmatiu, l’interessat pot accedir a la informació en qüestió en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B. Els drets de rectificació i supressió es poden exercir, d’acord amb les següents previsions, sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, els pot exercitar a través d’algun dels mitjans previstos anteriorment.
INFINITUM procedirà a la rectificació o la supressió, els 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C. El dret d’oposició es pot exercir, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat es vulgui oposar al tractament de les seves dades personals, tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim o consentiment relatiu a finalitats publicitàries.

D. El dret de portabilitat es podrà exercir, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments s’han de retornar al titular de les dades, o, si escau, a un tercer (encarregat del tractament).

E. El dret de limitació del tractament es pot exercir, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.


CANVI DE NORMATIVA

INFINITUM es reserva el dret de modificar aquesta política amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquests canvis s’han de comunicar amb l’antelació que calgui a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan no es consideri atorgat d’acord amb els termes d’aquesta política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que poguéssiu tenir amb referència a aquesta normativa, no dubteu a consultar-lo adreçant la comunicació a: info@lumine.com.